Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Za życiem

 Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2017 r. realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. u. z 2016 r. poz. 1860).

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Jednorazowe świadczenie wynosi 4 000,00 zł.

Wnioski wraz z zaświadczeniami o jednorazowe świadczenie można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (dotyczy dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).

 


ustawa "Za życiem"


informator


zaświadczenie lekarskie

powrót