Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Uwaga.
     Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.


zasiłek pielęgnacyjny

powrót