Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Fundusz Alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – 2019/2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 20119/2020 są przyjmowane od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku.

  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 31 października.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 30 listopada.


 

powrót