Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Procedura "Niebieskiej Karty"

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

  • jednostek pomocy społecznej
  • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia
  • kuratora sądowego
  • w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Uruchomienie procedury nie odbywa się ani na życzenie  ani nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

powrót