Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Aplikacja mobilna Twój Parasol

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, ze Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, mote być wyjątkowo trudna dla (osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja to może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 

powrót

NA SKRÓTY

PRZYDATNE ADRESY