A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Aktualności

Aplikacja mobilna Twój Parasol

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, ze Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

więcej
15.05.2020

    Artykuły według daty:

    powrót