Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i ich rodzin, pracowników Urzędu Gminy Klukowo oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 od 25 marca 2020 r. do odwołania zmienia się organizację pracy w budynku Urzędu Gminy w Klukowie:

Urząd będzie obsługiwał interesantów wyłącznie telefonicznie, mailowo,  korespondencyjnie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostępny interesantom będzie wyłącznie hol urzędu. Godziny funkcjonowania pozostają bez zmian. Urzędnicy będą nadal pracowali w budynku urzędu gminy, jednakże bez bezpośredniego kontaktu z interesantem.

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć:

  1. drogą elektroniczną: e-mail: Turn on Javascript!, przez platformę e-PUAP: Identyfikator ePUAP: GOPSKlukowo, Skrytka ePUAP: /GOPSKlukowo/SkrytkaESP
  2. pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
  3. przez złożenie ich w zamkniętej kopercie (szczególnie dokumentów wielostronicowych) do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego w holu Urzędu Gminy.

W celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie prosimy pozostawić numer telefonu oraz adres e-mail. Kontakt osobisty w sprawach tego wymagających po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem.

Płatności należy dokonywać w formie tradycyjnych przelewów bankowych lub przelewów elektronicznych.

Wzory druków podań i wniosków są do pobrania na stronie internetowej urzędu. Dla osób nie posiadających dostępu do internetu, wzory wniosków i podań wyłożone zostaną w holu urzędu. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub ewentualnych pytań, należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dane sprawy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 86 277 43 72, tel./fax 86 277 45 20 w. 26

tel. kom. 572 286 022, 572 286 016

AKTUALNOŚCI

Aplikacja mobilna Twój Parasol

15.05.2020

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, ze Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

więcej
Wszystkie wpisy