Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

AKTUALNOŚCI

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem 2021

24.02.2021

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1 informuje, o kontynuacji swojej działalności w 2021 roku. Punkt zorganizowany został na podstawie porozumienia w sprawie zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach a Powiatem Wysokomazowieckim, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

więcej

Aplikacja mobilna Twój Parasol

15.05.2020

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: DPS-VII.070.8.2020.JS poinformowało, ze Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

więcej
Wszystkie wpisy